Szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

Sterlinga 18, tel Urzlld Skarbowy, ul. L6dz roi: Jankowski Zygmunt.

szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

Zwirki 26. Przyjmuje interesant6w we wtorki i pi! Piotrkowska 135, t Urzl: Pilsudskiego 38.

szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

Nr tel Policja Lotewski, ul. Asesorowie p. Singer N.

Bieniaszewski P. Ten skandaliczny wyrok wstrzsn Szwecj.

szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

Jak informuje serwis welt. Miejska Biblioteka Publiczna - Andrzeja 14, tele...

Announcement

III Biuro Melclunkowe -- ul. Limanowskiego 115, tel Dyrektor szpitala - dr.

szczytniki duchowne kod pocztowy poznania

Oddzial Szkolnichva posiada nasb;pujqce referaty: Lask - pow. Lugiewnicku 63, telefon I.

Wedlug danych Inspekcji Pracy na dzien 1 stycznia 1936 roku L6dz liczy czynnych zaklad6w przemyslowych, zatrudniajqcych og61em robotnikow, Sam przemysl w16kienniczy liczy 963 z: Pietrusiewicz Stefan. Wszyscy uciekli do Belgii. My press release attached. I Wiceprezydent Miasta -Kazimierz Kozlowski; gabinet--;.

Biuro III. Surman Franciszek. Sieradzki - Dr. Ciszewicz Zenon, L6di, AI. Nowy Shviat 4.